Met vlakke kanalen van EPP kunnen verschillende installatiesituaties worden gerealiseerd.

De positie van het boorgat in de buitenmuur kan dan flexibel blijven.

Een koofelement bestaat uit verschillende en perfect op elkaar afgestemde vormdelen. De vormdelen kunnen door middel van een thermische materiaalverbinding met elkaar verbonden worden. Samen met andere onderdelen, zoals ventilatieroosters, pluggen, schroeven, montagehandleidingen en dergelijke, wordt de installatie in bedrijf gesteld bij RUCH NOVAPLAST en gebruiksklaar afgeleverd.

 

  • Innovatief.
    Doorlopend.

  • Duurzaam.
    Uit overtuiging.

Project aanvragen

Neem contact met ons op.