Senat der Wirtschaft

Sinds 2014 is onze directeur Roland Zeifang senator bij de stichting Senat der Wirtschaft ('Senaat van de Economie').

Deze organisatie kan worden omschreven als de stem van kleine en middelgrote ondernemingen voor een ecologisch-sociale markteconomische ethiek. De stichting ziet zichzelf als een waardengemeenschap die actief bewustzijn wil creëren voor duurzaam, eco-sociaal en ethisch verantwoord bedrijfsbeheer in de zin van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Inhoudelijk wordt er aan verschillende themagebieden gewerkt. Hier ziet de Senat der Wirtschaft zichzelf als denktank en impulsgever, waarbij de leden van de Senaat vooruitdenkers zijn die een ongewoon hoog potentieel aan kennis en ervaring meebrengen. Belangrijk daarbij is, dat er geen specifieke belangen worden nagestreefd in het werk van de commissies, maar dat er uitdrukkelijk wordt gewerkt in het belang van het algemeen welzijn.

Doel is om door gemeenschappelijke voorstellen impulsen te geven aan politiek en economie.

PARTNER OP VELE GEBIEDEN

Netwerken betekent samen synergiën creëren en onderhouden. Dat is precies wat wij doen in ons omvangrijke dienstverlenings- en partnernetwerk, en altijd met focus op het nut voor onze klanten.

Onze regio

Grondstof

OPLEIDINGSPARTNER

Goed opgeleide en gekwalificeerde mensen zijn een sleutelfactor voor ons succes. Daarom werken wij samen met universiteiten, scholen en bedrijven, bieden wij studieprogramma's aan op het gebied van bedrijfskunde en techniek, maar ook stages en ondersteuning bij bachelor- en masterscripties.

  • Technologisch leidende vormdelen.

  • Bekwame ingenieurs, experts en vooruitdenkers.