WIST U DIT?

Gemiddeld besparen onze producten een veelvoud van de energie die nodig is voor de productie ervan!
Dit is wat wij bij RUCH NOVAPLAST onder duurzaamheid verstaan.

Wij zijn er vast van overtuigd dat we toekomstige generaties alleen een leefbare planeet kunnen nalaten als we vandaag ons uiterste best daarvoor doen. Duurzame bedrijfsvoering, met vooral ook oog voor de lange termijn, en toonaangevende producten en oplossingen hoeven elkaar niet uit te sluiten. Integendeel, wat ons betreft moeten deze juist onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, in het belang van onze samenleving en onze planeet.

"Veel bedrijven praten over hun gerichtheid op duurzaamheid. Onze producten besparen een veelvoud van de energie die nodig is voor de productie ervan, en dat is al jaren zo. Dit is wat wij bij RUCH NOVAPLAST onder ecologische duurzaamheid verstaan.”

Roland Zeifang

CEO RUCH NOVAPLAST

Het doel van RUCH NOVAPLAST is om tegen 2030 grotendeels klimaatneutraal te zijn, meer gebruik te maken van hernieuwbare grondstoffen en recycling van de kunststoffen die wij verwerken. Zo willen wij voldoen aan de verantwoordelijkheid van het bedrijf tegenover toekomstige generaties.

Dat is een ambitieus doel. De invloed factoren in onze productieomgeving zijn talrijk, en het optimalisatiepotentieel is veelomvattend en complex.

Al lange tijd verwarmen we onze kantoorgebouwen en buurbedrijven via een lokale verwarmingsvoorziening met de industriële afvalwarmte van onze productie. Met onze eigen microgasturbine, die in 2020 in gebruik is genomen, kunnen we 60% van onze elektriciteitsbehoefte zelf opwekken en ongeveer 25% fossiele brandstof besparen door middel van een WKK-koppeling met stoomopwekking; de rest kopen we in als emissievrije groene stroom. We zijn partners in verschillende duurzaamheidsprojecten. En we werken momenteel onder andere aan het duurzaam sluiten van de recyclebare materiaalcyclus en de opslag van operationele afvalwarmte via latente warmteopslag, evenals aan een volledige procesketen voor de productie van tot 100% EPP uit gerecycled EPP (rEPP).

Maar naast de "grote dingen" leveren ook heel kleine dingen hun waardevolle bijdrage, zoals onze eigen bijenkolonies, boomplantcampagnes door onze stagiairs of fairtrade-koffie in onze kantines en vergaderzalen.

Milieu en energie

Naast het milieubeheersysteem DIN ISO 14001 is ons energiebeheer ook gecertificeerd volgens ISO 50001. Hierbij ligt onze focus op het continu verbeteren van de efficiëntie en dus op het besparen van energiebronnen, van intensieve inspanningen om minder elektriciteit te gebruiken tot planning en ontwikkeling, evenals energie-inkoop.