DE HITTE MAAKT HET

NOVAweld® is de naam die we geven aan het proces dat wordt gebruikt om een vaste verbinding tot stand te brengen tussen verschillende EPP onderdelen, zonder daarbij de specifieke eigenschappen van het EPP te verliezen.

Bij dit thermoplastische lasproces zijn chemicaliën zoals primers, hechtingsbevorderaars of andere materialen volledig overbodig. Het is een monomateriaaloplossing waarbij de EPP parels met hun raakvlakken aan elkaar worden gelast. Hiermee wordt een reproduceerbare en duurzame dichtheid in EPP behuizingen of andere onderdelen bereikt. De methode is een geautomatiseerd en voordelig proces en zorgt voor een kostenreductie van de matrijzen.

Kostenbesparingen op matrijsgebied worden bereikt door de complexiteit van de vormdelen te vereenvoudigen. Tegenlossende ondersnijdingen kunnen bijvoorbeeld weggelaten worden, waardoor bewegende kernen vermeden worden en kosten bespaard. Bovendien kunnen er EPP onderdelen worden gevormd die op conventionele productiewijze niet kunnen worden vervaardigd, noch wat betreft hun afmetingen, noch wat betreft hun geometrie.

Het schuimproces wordt vereenvoudigd doordat er minder grote componenten nodig zijn en de matrijs minder complex is.

  • Technologisch leidende vormdelen.

  • Duurzaam.
    Uit overtuiging.