WAT IS DE PCF?

Onder een Product Carbon Footprint (PCF) wordt een klimaatbalans op productniveau verstaan, waarbij directe en indirecte broeikasgasemissies tijdens de productlevenscyclus worden bekeken. RUCH NOVAPLAST heeft een tool ontwikkeld die bedrijven ondersteunt bij het uitvoeren van een PCF-berekening voor hun vormdelen uit EPP op materiaal-, technologie- en procesniveau.

WIJ BIEDEN ONZE KLANTEN DE MOGELIJKHEID OM DE CO2-EMISSIES VAN HUN PRODUCTEN TE BEREKENEN EN TE EVALUEREN.

Onze aanpak strekt zich uit over alle drie de scopes, van de grondstofwinning (Cradle) tot aan de fabrieksdeur (Gate), waarbij alle fasen van de productlevenscyclus daartussen in aanmerking worden gen

  • Scope 1 omvat directe emissies van bronnen in eigendom of beheer

  • Scope 2 omvat indirecte emissies van de opwekking van gekochte elektriciteit, stoom, warmte en koeling die door het bedrijf in kwestie worden verbruikt

  • Scope 3 omvat alle indirecte emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten van de organisatie

BEREKENING VAN DE PCF

RUCH NOVAPLAST heeft hiervoor zijn eigen flexibele en transparante Product Carbon Footprint (PCF) calculator ontwikkeld. Dit hulpmiddel stelt onze klanten in staat om nauwkeurig de CO2-emissies van onze EPP producten te bepalen, en om deze te communiceren naar hun eindgebruikers, een concurrentievoordeel!

Met onze PCF kunnen verschillende materiaalvarianten (recyclaten, bio-polymeren, materiaalreducties), energie-efficiëntieverbeterende aanpassingen en herbruikbare/wegwerpopties direct worden vergeleken aan de hand van een benchmark. Dit geeft onze klanten een transparante en duidelijke basis voor besluitvorming waardoor ze kunnen bepalen welke optimalisatiemaatregelen of combinaties daarvan het meest effectief zijn in het bereiken van CO2 -reductiedoelen bij de ontwikkeling van hun producten. Bovendien zijn fabrieksoverschrijdende berekeningen met verschillende technologieën en locatiegebonden beoordelingen hierin mogelijk.

Essentiële basis voor dit proces zijn onze jarenlange projectervaring, een database van metingen gemaakt bij het verbeteren van energie-efficiëntie, de meetapparatuur van onze machines en energieopwekking om een zo volledige energiebalans vast te stellen.

Al deze kennis en data van onze technologieen en processen zijn geïmplementeerd in de modellen van onze PCF calculator met als enige doel: bepalen van de meest realistische emissiefactoren. De uitkomst wordt afgesloten met een proces-simulator die verbruikswaarden en daarmee CO2-emissies kan berekenen, zelfs als een product zich nog in de ontwikkelfase bevindt waarbij nog geen meetbare waarden beschikbaar zijn. Achteraf worden deze waarden gemeten en de berekening wordt gevalideerd en vergeleken met een nieuwe versie-index.

IN TIJDEN VAN KLIMAATVERANDERING IS EEN DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE EN ROADMAP ESSENTIEEL.

Het vermogen om de CO2-emissies van een bedrijf vanuit een mondiaal perspectief evenals de CO2-berekening op individueel productniveau te rapporteren, zijn essentiële hulpmiddelen voor het plannen, evalueren en implementeren van optimalisaties op bedrijfs-, proces- en productniveau.

OPTIMALISATIEPOTENTIEEL AANWIJZEN

Na het bepalen van de CO2-emissies kunnen we met de benchmarks de verschillende optimalisatiemogelijkheden identificeren en de oplossingen presenteren voor een effectieve CO2-emissiereductie. Door u te laten begrijpen wat de impact is van uw Cabon Footprint en u in het optimalisatieproces van het gereedschap tot het selecteren van het juiste materiaal te ondersteunen, helpen wij u om deze Cabon Footprint zowel te minimaliseren alsook te reduceren.

Verschillende factoren kunnen de CO2-emissies van een vormdeel in verschillende mate beïnvloeden:

Gereedschap: De efficiëntie van het gereedschap dat wordt gebruikt bij het produceren van een vormdeel speelt een centrale rol. Nieuwe technologieën en geoptimaliseerde productieprocessen kunnen de CO2-emissies aanzienlijk verminderen. Lees hier meer over onze H.E.T. gereedschappen. Energie-efficiëntie van Energieproductie: De manier waarop energie wordt opgewekt voor het productieproces heeft een directe invloed op de CO2-emissies. Het gebruik van hernieuwbare energie geeft een belangrijke bijdrage aan de emissiereductie.

Partikelschuimmateriaal: De materiaalselectie heeft ook invloed op de PCF. Het gebruik van gerecyclede of biogebaseerde materialen kan de milieubelasting verminderen.

Procesefficiëntie: Efficiënte productieprocessen, die afval minimaliseren en het gebruik van hulpbronnen optimaliseren, zijn cruciaal voor lage CO2-emissies.

Productinhoud en -afmetingen: De inhoud en afmetingen van het vormdeel beïnvloeden direct de hoeveelheid materiaal en energie die nodig is voor de productie.

Leveringsafstand: De afstand tussen productielocaties, leveranciers en eindklanten heeft invloed op de transportemissies.

Jaarlijkse Hoeveelheid: Het aantal vormdelen dat jaarlijks wordt geproduceerd, beïnvloedt rechtstreeks de totale CO2-emissies. Hoge productiviteit en productie op basis van vraag kunnen de milieubelasting per eenheid verminderen.

  • Innovatief.
    Doorlopend.

  • Duurzaam.
    Uit overtuiging.

Project aanvragen

Neem contact met ons op.