EEN DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE EN -ROUTEKAART IS ESSENTIEEL VOOR BEDRIJVEN IN TIJDEN VAN KLIMAATVERANDERING.

Het belang van informatie over de CO2-uitstoot van het bedrijf zelf (mondiaal perspectief) en CO2-balansen op individueel productniveau zijn belangrijke hulpmiddelen voor het plannen, evalueren en implementeren van passende optimalisaties aan bedrijfs-, proces- en productzijde.

We hebben een zeer uitgebreide database opgebouwd door de analyse en verwerking van onze meetsessies. Met als resultaat dat wij een krachtig hulpmiddel hebben ontwikkeld dat kan worden gebruikt om levenscyclusanalyses (LCA) op technologie- en procesniveau op te stellen.
De centrale elementen hierbij zijn de emissiefactoren, waarvan de bron- en datumreferenties in de database zijn vastgelegd en regelmatig worden bijgewerkt.

Het systeem biedt transparantie over de CO2-uitstoot in alle 3 de toepassingsgebieden:

 • Scope 1 omvat directe emissies van bronnen in eigendom of beheer,
 • Scope 2 omvat indirecte emissies van de opwekking van gekochte elektriciteit, stoom, warmte en koeling die door het bedrijf in kwestie worden verbruikt,
 • Scope 3 omvat alle indirecte emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten van de organisatie.
  Transparantie op productniveau, d.w.z. de CO2-balans van het individuele product per onderdeel of het product per jaar.

ONZE EIGEN ENERGIEBESPARINGSPROJECTEN VERBETEREN DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VAN ONZE KLANTEN

Bijzonder trots zijn wij op onze geïmplementeerde energie-efficiëntieprojecten, de projecten voor het gebruik van hernieuwbare energie en de CO2-reducties die we daardoor aantoonbaar hebben bereikt. In de CO2 product calculator hebben deze ook een CO2 reducerend effect op het te berekenen product.

 • Innovatief.
  Doorlopend.

 • Duurzaam.
  Uit overtuiging.

Project aanvragen

Neem contact met ons op.