EN NOG MEER

Met oppervlakteveredeling NOVAtexture® en het vermijden van porievorming in het oppervlak kan nog beter aan de vereisten met betrekking tot microbiële inertie worden voldaan, in combinatie met het bereiken van condensaatdichtheid van het partikelschuim.

  • Innovatief.
    Doorlopend.

  • Duurzaam.
    Uit overtuiging.

Project aanvragen

Neem contact met ons op.