VELEN PRATEN OVER STANDAARDEN, MAAR WIJ ONTWIKKELEN DEZE.

Airconditioning- en ventilatiesystemen behoren tot de belangrijkste technische systemen in moderne, energie-geoptimaliseerde gebouwen. Een perfect binnenklimaat wordt gegarandeerd door een complex systeem waarin de volumestromen (buitenlucht, toevoerlucht, afvoerlucht, uitlaatlucht, vloeistoffen) getransporteerd en optimaal op temperatuur gehouden worden.

Vereisten op een ideale manier combineren

De behuizingsoplossingen en systeemchassis van RUCH NOVAPLAST zorgen voor een functionele structuur van het onderdeel en geleiden de stromen naar de in- en uitgangen volgens gedefinieerde waarden. Het onderdeel zelf heeft ook isolerende en daarmee dus energiebesparende functies.

Maar hoe groot de volumestromen ook zijn, één eigenschap is altijd elementair:
De dichtheid.

Uitstekende karakteristieke waarden

Wat bepalend is voor dichtheid van een constructie als geheel, zijn de eigenschappen van het materiaal en de kwaliteitskenmerken van de installatie. Dankzij de hoge pasnauwkeurigheid van onze vormdelen, de technische processen die worden gebruikt om ze samen te voegen en de afwerkingsopties voor de oppervlakken, bereiken we bij RUCH NOVAPLAST karakteristieke waarden die meestal meer dan 50% onder de gespecificeerde waarden van DiBt liggen. Voor relevante toepassingen garanderen we bijvoorbeeld 100% waterdichtheid.

Onze NOVAfeed&fix®-elementen maken onder andere dichte muurdoorvoeren mogelijk.

De lat ligt hoog.

De lat van het technisch mogelijke leggen we bij RUCH NOVAPLAST daarmee bijzonder hoog. Wij bouwen complexe behuizingsoplossingen met lekkagewaarden die ver onder de gedefinieerde standaarden liggen en richten ons bovendien op het maximale energiebehoud van de volumestroom.

  • Innovatief.
    Doorlopend.

  • Duurzaam.
    Uit overtuiging.

Project aanvragen

Neem contact met ons op.